Civil Design

Από τη θεωρία στην ... πράξη

   
   
   


 Πρόγραμμα υπολογισμού κοστολογίου μονοκατοικίας.

Πρόκειται για εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών που απευθύνεται τόσο σε μηχανικούς όσο και σε ιδιώτες δίνοντάς τους τη δυνατότητα να υπολογίζουν το κόστος μιας κατοικίας με πολύ μεγάλη ακρίβεια.

Η παρούσα έκδοση αφορά σε α΄ φάση μόνο μονοκατοικίες.

Είναι αποτέλεσμα της 20χρονης και πλέον εμπειρίας των μηχανικών του γραφείου μας και έχει δοκιμαστεί στην πράξη τα τελευταία 2 χρόνια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβειά της, δίνοντας έτσι στον καθένα την δυνατότητα να παρακολουθεί την ανέγερση της κατοικίας του σε όλα τα στάδια, ελέγχοντας ανά πάσα στιγμή το κόστος αυτής. Στην παρούσα εφαρμογή συμπεριλαμβάνονται όλα τα κόστη μιας οικοδομής μέχρι την ολοκλήρωσή της. Ειδικότερα συμπεριλαμβάνεται το κόστος υλικών και εργατικών, καθώς και το κόστος των ενσήμων του ΙΚΑ και του ΦΠΑ (τα υποχρεωτικά απαιτούμενα από την οικοδομική άδεια). Όλα τα δεδομένα της εφαρμογής (τιμές υλικών, ημερομισθίων, αλλαγές νομοθεσίας κλπ) αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα περιλαμβάνονται στις αναθεωρημένες εκδόσεις της εφαρμογής στην ιστοσελίδα μας δωρεάν για τους συνδρομητές μας για ένα χρόνο από την ημερομηνία εγγραφής τους.

Κόστος αγοράς: 120,00 € *


 Διαθέσιμη η νέα έκδοση (v.2).

Αλλαγές που ενσωματώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση:    
 • Δυνατότητα του χρήστη να επεμβαίνει στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων και να τροποποιεί το κόστος κάθε εργασίας
 • Δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας αντιγραφής και εκτύπωσης του τελικού πίνακα αποτελεσμάτων
 • Προσθήκη επιλογής αριθμού τζακιών
 • Δυνατότητα του χρήστη να ορίσει την επιφάνεια κεραμοσκεπής
 • Δυνατότητα του χρήστη να ορίσει την επιφάνεια προς διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της κατοικίας
 • Προσθήκη στοιχείων έργου και ιδιοκτήτη
 • Αναθεώρηση τιμών υλικών και εργατικού κόστους

*Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ  
 Πρόγραμμα υπολογισμού διατομής καλωδίου στη Χ.Τ. σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD384.

Το μοναδικό αυτό λογισμικό, αποτελεί την ικανοποίηση μιας ανάγκης η οποία δημιουργήθηκε με τα χρόνια εργασίας μας στα εργοτάξια αλλά και γενικότερα στο Η/Μ πεδίο. Αποτελεί το εργαλείο για κάθε συνάδελφο Ηλεκτρολόγο / Μηχανολόγο Μηχανικό ο οποίος θέλει γρήγορα και άμεσα μια τεκμηριωμένη λύση στο πρόβλημα επιλογής της κατάλληλης διατομής για ένα καλώδιο το οποίο θα εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο φορτίο και θα οδεύει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Οι υπολογισμοί του προγράμματος στηρίζονται κατά βάση στο πρότυπο του ΕΛΟΤ HD384 (το οποίο και έχει αντικαταστήσει τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, ΚΕΗΕ) αλλά και σε βιβλιογραφία τόσο ελληνική όσο και ξένη.
Οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν στους παρακάτω τύπους παροχών:
 • Μονοφασική
 • Τριφασική
 • Παροχή συνεχούς ρεύματος
με καλώδια από
 • Χαλκό ή
 • Αλουμίνιο
τα οποία έχουν μόνωση
 • PVC ή
 • XLPE / EPR
για τοποθέτηση / εγκατάσταση τόσο στο περιβάλλον όσο και εντός του εδάφους και για ένα μεγάλο εύρος τιμών θερμοκρασίας περιβάλλοντος ή μέσου.
Ο υπολογισμός της βέλτιστης δυνατής διατομής γίνεται εξετάζοντας ταυτόχρονα 2 (δύο) παραμέτρους:
 • Την ικανότητα του καλωδίου να εξυπηρετήσει το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα της κατανάλωσης και
 • Την επιθυμητή πτώση τάσης, η οποία όμως σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που θέτει το πρότυπο του ΕΛΟΤ.

Η βέλτιστη διατομή επιλέγεται για τη δυσμενέστερη από τις 2 παραπάνω περιπτώσεις. 
Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για υπολογισμό της βέλτιστης διατομής λαμβάνοντας υπ' όψη και μιας εκ των 2 παραπάνω περιπτώσεων.
Τα αποτελέσματα του προγράμματος έχουν δοκιμαστεί σε πληθώρα έργων για αρκετό διάστημα με απόλυτα ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Τέλος επισημαίνουμε ότι οι υπολογισμοί γίνονται στη Χαμηλή Τάση (Χ.Τ.).
'Ολες οι αλλαγές (είτε από αναθεωρήσεις του πρωτύπου, είτε από προτάσεις των πελατών μας) που πιθανόν ενσωματωθούν στο πρόγραμμα  θα διατίθενται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην ιστοσελίδα μας και θα είναι δωρεάν για τους συνδρομητές μας για ένα χρόνο από την ημερομηνία εγγραφής τους. 

Κόστος αγοράς: 120,00 € **Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ  Πρόγραμμα υπολογισμού βάρους μεταλλικής κατασκευής.

Το λογισμικό αυτό αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για οποιονδήποτε ασχολείται με μεταλλικές κατασκευές. Μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:
 • Πόσο ζυγίζει μια μεταλλική κατασκευή;
 • Ποιο το βάρος των επιμέρους μεταλλικών στοιχείων;
 • Ποιο μεταλλικό στοιχείο είναι αυτό που συμμετέχει περισσότερο στο συνολικό βάρος;
 • Πόσο ζυγίζουν οι φλάτζες και τα παρεμβύσματα μιας μεταλλικής κατασκευής;
 • Πόσο ζυγίζει το συνδετικό υλικό; Αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού βάρους;
 • Τι είναι τα μεταλλικά στοιχεία HEB, HEA, IPE, UPN κ.λ.π.;
Πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο με το γρήγορο τρόπο εισαγωγής των μεταλλικών στοιχείων που διαθέτει, δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να εκτιμήσει το βάρος της μεταλλικής κατασκευής που έχει σχεδιάσει / παραγγείλει / προμηθευτεί, ώστε να είναι σε θέση να υπολογίσει και το κόστος αυτής για την παραγωγή της από το σιδηρουργείο ή το γερανό ο οποίος απαιτείται για την ανύψωσή της.
Τέλος επισημαίνουμε ότι ο τελικός πίνακας των αποτελεσμάτων είναι επεξεργάσιμος και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να τον αντιγράψει και να τον ενσωματώσει σε οποιοδήποτε δικό του έγγραφο.

 

Κόστος αγοράς: 80,00 € *
*Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ Πρόγραμμα υπολογισμού απόδοσης οικιακού Φωτοβολταϊκού συστήματος.


Πρόγραμμα υπολογισμού απόδοσης και χρηματοροών για ένα οικιακό Φωτοβολταϊκό σύστημα (έως 10kWp). Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αρκετών παραμέτρων όπως:
 • Περιοχή εγκατάστασης του συστήματος.
 • Επιλογή ημερομηνίας σύνδεσης.
 • Διαφορετικοί τύποι χώρων εγκατάστασης σ' ένα κτίσμα.
 • Επιλογή διαφόρων προσανατολισμών για κάθε χώρο.
 • Επιλογή χρηματοδότησης με ιδία κεφάλαια ή μέσω τραπεζικού δανείου.
 • Επιλογή επιτοκίου δανείου.
 • Επιλογή επιθυμητού χρόνου αποπληρωμής δανείου.

Κόστος αγοράς: Δωρεάν 


 Πρόγραμμα υπολογισμού εναλλακτικών συστημάτων θέρμανσης.

Το λογισμικό αυτό αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για να υπολογίσει κάποιος πολύ γρήγορα και με αρκετή ακρίβεια τις ανάγκες σε θέρμανση ενός χώρου (θερμίδες) και ταυτόχρονα να εκτιμήσει τη χρήση διαφόρων εναλλακτικών προς το πετρέλαιο συστημάτων θέρμανσης. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αρκετών παραμέτρων όπως:

 • Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας.
 • Είδος κουφωμάτων.
 • Τύπος κτηρίου (Μονοκατοικία / Πολυκατοικία / Διαμέρισμα).
 • Ύπαρξη ή όχι θερμομόνωσης.
 • Τύπος τοίχων και οροφής.
 • Θέση κτηρίου ως προς τα γειτονικά κτήρια.
 • Αριθμός ορόφων.
 • Πόλη.
 • Προσανατολισμός.
 • Αριθμός καπνοδόχων και θυρίδων εξαερισμού. 
 • Ένταση ανέμων.
 • Τύπος υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης.
 • Περίοδος λειτουργίας.
 • Τιμές καύσιμων υλών.
 Το λογισμικό δίνει ένα πλήθος συγκρίσιμων αποτελεσμάτων ώστε ο ενδιαφερόμενος να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα, ενώ παρουσιάζει και τη λύση της ταυτόχρονης χρήσης ηλιοθερμικού συστήματος. Επίσης δίνονται και αρκετά οικονομικά στοιχεία ώστε η άποψη που θα σχηματιστεί να είναι ολοκληρωμένη. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει τα δικά του οικονομικά δεδομένα για κάθε σύστημα και να δει άμεσα τα νέα αποτελέσματα. Αποτελέσματα τα οποία προκαλούν αίσθηση κυρίως σε ότι αφορά πολυδιαφημιζόμενα συστήματα θέρμανσης. 
Δείτε τι πραγματικά σας συμφέρει, πόσο θα σας κοστίσει και πότε θα αποσβέσετε κάθε υποψήφιο εναλλακτικό σύστημα θέρμανσης χωρίς να πέφτετε θύματα παραπληροφόρησης.

Κόστος αγοράς: 120,00 € *Διαθέσιμη η νέα έκδοση (v.1.2).
Αλλαγές που ενσωματώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση:    
 • Ανανέωση των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τα νέα αναθεωρημένα τιμολόγια της ΔΕΗ που ισχύουν από 01/01/2013
Διαθέσιμη η νέα έκδοση (v.1.3).
Αλλαγές που ενσωματώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση:    
 • Βελτίωση της μεθόδου προσέγγισης των κτισμάτων με άδεια μετά την 01/01/1980 (ημερομηνία εφαρμογής του Κ.Θ.Κ) τα οποία όμως δεν διαθέτουν καθόλου θερμομόνωση.
 • Βελτίωση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων.

*Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ   Πρόγραμμα υπολογισμών ενεργειακής επιθεώρησης.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα – εργαλείο που βοηθάει στην πραγματοποίηση των υπολογισμών που απαιτούνται για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Το πρόγραμμα δεν υπολογίζει την ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου αλλά βοηθάει το χρήστη ώστε να πραγματοποιήσει όλους τους αναγκαίους και χρονοβόρους υπολογισμούς ώστε να παραχθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα δεδομένα εκείνα τα οποία όταν εισαχθούν στο πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕνΑΚ θα επιτρέψουν την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Ο χρήστης, χωρίς να ανατρέχει στους πίνακες της ΤΟΤΕΕ και απατώντας σε απλά ερωτήματα που αφορούν το ακίνητο, μπορεί να έχει άμεσα αποτελέσματα με εξοικονόμηση τουλάχιστον του 50% του χρόνου που θα χρειαζόταν υπό φυσιολογικές συνθήκες. Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί σε Microsoft Excelκαι υποστηρίζεται υπολογιστικά από την δύναμη της Visual Basic forApplications, με αποτέλεσμα να φέρνει στο χρήστη ένα γνώριμο περιβάλλον και να εκμηδενίζει έτσι το χρόνο εξοικείωσης με αυτό, ενώ παράλληλα παράγει ακριβή αποτελέσματα.  Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

 • Απλή εισαγωγή γενικών δεδομένων μία και μοναδική φορά.
 • Πινακοποιημένη εισαγωγή επαναλαμβανόμενων δεδομένων (π.χ. χαρακτηριστικά δομικών στοιχείων).
 • Εύκολα κατανοητό περιβάλλον χρήσης.
 • Οπτική απεικόνιση και κατάταξη των δομικών στοιχείων και των κουφωμάτων που ανήκουν σε αυτά.
 • Υπολογισμός – εκτίμηση του κελύφους του κτηρίου.
 • Υπολογισμός του όγκου του κτηρίου.
 • Υπολογισμός μέσης κατανάλωσης ΖΝΧ.
 • Υπολογισμός διείσδυσης αέρα από κουφώματα.
 • Υπολογισμός συστήματος θέρμανσης και αυτόματη συμπλήρωση με το θεωρητικό μοντέλο όπου απαιτείται.
 • Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας και δυνατότητα αντικατάστασής του από τιμή του χρήστη.
 • Υπολογισμός σκιάσεων με απλή καταχώρηση γεωμετρικών στοιχείων, με τη βοήθεια σχεδιαγραμμάτων και με τη χρήση γραμμικής παρεμβολής επί των πινάκων της ΤΟΤΕΕ για την παραγωγή ορθότερων αποτελεσμάτων.
 • Πλήρης υπολογισμός και παραγωγή των πινάκων του κελύφους (αδιαφανών στοιχείων, σε επαφή με το έδαφος, διαφανών στοιχείων).
 • Απλή εισαγωγή των πινάκων κελύφους στο πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕνΑΚ με 2 κινήσεις.
 • Πλήρης εναρμόνιση με τις ΤΟΤΕΕ και τους πίνακες αυτών.
 • Πλήρης εναρμόνιση με το σκεπτικό λειτουργίας του ΤΕΕ-ΚΕνΑΚ.
 • Αυτόματος και άμεσος έλεγχος ορθότητας των δεδομένων που εισάγονται.
 • Αυτόματος και άμεσος έλεγχος συμπλήρωσης όλων των απαραίτητων δεδομένων και επισήμανση αυτών που πιθανόν να λείπουν.
 • Εξοικονόμηση χρόνου έκδοσης ΠΕΑ τουλάχιστον 50%.
 • Συμβατότητα με όλες τις εκδόσεις του Ms Excel (2003, 2007, 2010, 2013)
 • Ενσωμάτωση του ΦΕΚ 2945 Β / 23-10-2014

Κόστος αγοράς: 150,00 € *Διαθέσιμη η νέα έκδοση (v.2).

Αλλαγές που ενσωματώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση:    

 • Δυνατότητα του χρήστη να εισάγει περισσότερα δομικά στοιχεία.
 • Δυνατότητα αντιγραφής δομικών στοιχείων και κουφωμάτων.
 • Δυνατότητα μαζικής αντιγραφής δομικών στοιχείων και κουφωμάτων από ένα και μόνο στοιχείο με το πάτημα ενός πλήκτρου.
 • Δυνατότητα μαζικής αντιγραφής δεδομένων σκιάσεων από τα κύρια δομικά στοιχεία, στα επιμέρους στοιχεία που αυτά περιλαμβάνουν με το πάτημα ενός πλήκτρου.
 • Αύξηση της εξοικονόμησης χρόνου έκδοσης ΠΕΑ τουλάχιστον στο 70%.

Διαθέσιμη η νέα έκδοση (v.2.2).

Αλλαγές που ενσωματώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση:    

 • Προσαρμογή στον Κ.Εν.Α.Κ 2017.

*Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ