Λογισμικά

 

 quality assurance  

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε λογισμικά που αναπτύχθηκαν από την εταιρεία μας και απευθύνονται τόσο σε συνάδελφους μηχανικούς όσο και σε ιδιώτες.

  Υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν δοκιμαστικές εκδόσεις των παρακάτω λογισμικών προκειμένου να αξιολογήσετε τη χρησιμότητα και την ακρίβειά τους. 

  Στόχος αυτής της ενότητας είναι να αποδείξει ότι το λογισμικό μπορεί να χρήσιμο, αποτελεσματικό και κυρίως λειτουργικό για τον απλό χρήστη από την πρώτη στιγμή χωρίς πολυπλοκότητα και … πανάκριβα σεμινάρια εκμάθησης.

 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
 Λογισμικό  Έκδοση
 Υπολογισμός κοστολογίου μονοκατοικίας  υπό αναθεώρηση
 Υπολογισμός διατομής καλωδίου Χ.Τ. βάσει ΕΛΟΤ HD384  v.1.2
 Υπολογισμός βάρους μεταλλικής κατασκευής  v.1.2
 Υπολογισμός απόδοσης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος  v.1
 Υπολογισμός εναλλακτικών συστημάτων θέρμανσης  v.1.3
 Υπολογισμοί Ενεργειακής Επιθεώρησης  v.2