καιρός weather.gr
Text Box: Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εναλλακτικά συστήματα θέρμανσης,       τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις υπηρεσίες που παρέχει η «Civil Design».

                 Τόσο η θέρμανση όσο και η ψύξη ενός κτηρίου αποτελούν τις πιο ενεργοβόρες μεν, απαραίτητες δε, διεργασίες που πρέπει να πραγματοποιούνται προκειμένου να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες άνεσης για την παραμονή και εργασία ανθρώπων μέσα σ΄ αυτά. Ο υπολογισμός της απαραίτητης «ποσότητας» θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και  η επιλογή του κατάλληλου συστήματος αποτελούν μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από μηχανικούς κατάλληλης ειδικότητας (Μηχανολόγους — Ηλεκτρολόγους) .

Text Box: Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης
Text Box: Μειονεκτήματα: Αρκετά μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από  τα κλασικά κλιματιστικά, απαιτεί πηγή ρεύματος (πρίζα), ο έλεγχος του γίνεται μέσω ξεχωριστού θερμοστάτη / χρονοδιακόπτη ο οποίος τοποθετείται πάνω στην πρίζα.
Text Box: όδευση αεραγωγών ή σωλήνων νερού προκειμένου να θερμάνουμε επιπλέον χώρους. Αν όμως οι εργασίες γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό σαν και αυτό που διαθέτει η Civil Design, ουσιαστικά το μειονέκτημα αυτό δεν θα σας απασχολήσει.
Λέβητας πετρελαίου — συμπύκνωσης
Στην περίπτωση αυτή πρόκειται ουσιαστικά για μια μετατροπή του υπάρχοντα λέβητα σε λέβητα συμπύκνωσης που επιτυγχάνεται με την προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στο λέβητα να εκμεταλλευτεί τη θερμότητα των καυσαερίων και να προθερμάνει το νερό πριν αυτό εισαχθεί στο λέβητα  επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο εξοικονόμηση διότι ο καυστήρας θα δουλέψει για να θερμάνει το νερό του λέβητα το οποίο όμως είναι ήδη σε σχετικά υψηλή θερμοκρασία λόγω του συστήματος συμπύκνωσης.
Πλεονεκτήματα: Γρήγορη σχετικά μετατροπή του υπάρχοντα λέβητα χωρίς πολλές επιπρόσθετες σωληνώσεις, σημαντική μείωση εκπομπής ρύπων, πτώση θερμοκρασίας καυσαερίων με αποτέλεσμα να μην απαιτείται καπνοδόχος ιδιαίτερων προδιαγραφών.
Μειονεκτήματα: Εξοικονόμηση μόνο έως 14% από τον παραδοσιακό λέβητα πετρελαίου, συνεχής εξάρτηση από το πετρέλαιο με ό, τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος και τη διαδικασία παραλαβής του, αυξημένο κόστος αγοράς.
Λέβητας pellet / βιομάζας 
Πρόκειται για λέβητα που χρησιμοποιεί στερεό καύσιμο όπως Pellet  ή βιομάζα. Το Pellet είναι συσσωματώματα ξύλου που παρασκευάζονται με τη συμπίεση ξηρών πριονιδιών. Για την παραγωγική διαδικασία των συσσωματωμάτων δεν χρησιμοποιούνται κόλλες ή άλλα χημικά πρόσθετα παρά μόνο υψηλή συμπίεση και ατμός. Η βιομάζα είναι κατάλληλα επεξεργασμένα υπολείμματα φυτικών καλλιεργειών.

Α/Α

Τοπικά Συστήματα

Κεντρικά Συστήματα

1

Κλιματιστικό απλό

Λέβητας πετρελαίου

2

Κλιματιστικό inverter

Λέβητας πετρελαίου — συμπύκνωσης

3

Ηλεκτρικό καλοριφέρ

Λέβητας φυσικού αερίου

4

Θερμοσυσσωρευτής

Λέβητας ξύλου

5

Θερμοπομπός

Λέβητας pellet

6

Panel υπέρυθρης ακτινοβολίας

Λέβητας βιομάζας

7

Σόμπα ξύλου

Αντλία θερμότητας

8

Σόμπα pellet

Ηλιοθερμικά συστήματα

9

Ενεργειακό τζάκι

 

Text Box: λέβητας ώστε να συμπληρώσει βοηθητικά την αντλία θερμότητας σε εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες και όταν αυτό απαιτηθεί, μηδενική εκπομπή ρύπων, δυνατότητα παροχής ψύξης το καλοκαίρι εφόσον η εγκατάσταση του σπιτιού το επιτρέπει.
Λόγω της χρήσης ρεύματος ως «καύσιμο», αν συνδυαστεί η αντλία θερμότητας με ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, είναι εφικτό, λόγω του συμψηφισμού που κάνει η ΔΕΗ στο οικιακό ρεύμα να μην ξαναπληρώσετε ποτέ για θέρμανση. Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με τη θέρμανση και για την τροφοδοσία ζεστού νερού χρήσης. Τέλος συνδυάζονται ιδανικά με ηλιοθερμικά συστήματα.
Μειονεκτήματα: Το μοναδικό μειονέκτημα της συγκεκριμένη συσκευής είναι το σχετικά αυξημένο κόστος αγοράς. Παρά όμως το γεγονός αυτό, και λόγω κυρίως της μεγάλης εξοικονόμησης που πραγματοποιείται, η απόσβεση του μηχανήματος γίνεται σε ένα διάστημα 4 ετών. Η Civil Design είναι σε θέση με τη σωστή μελέτη που θα πραγματοποιήσει, να επιλέξει το κατάλληλο μηχάνημα για την οικία σας με τους κατάλληλους αυτοματισμούς, με εξειδικευμένο συνεργείο εγκατάστασης και μέσα από μια ισχυρή συνεργασία με πρωτοπόρους κατασκευαστές αντλιών θερμότητας, να ρίξει αισθητά το κόστος για εσάς αλλά και να μειώσει το χρόνο απόσβεσης.
Text Box:  Συμπεράσματα
Σύμφωνα με την εμπειρία μας, οι κανόνες εκλογής ενός τέτοιου συστήματος είναι:
Ελάχιστη εκπομπή ρύπων (αποκλείονται λέβητας ξύλου, pellet, βιομάζας, σόμπες).
Συνεχής αυτόματη τροφοδοσία του συστήματος εφόσον πρόκειται για κεντρικό (αποκλείονται λέβητας ξύλου, pellet, βιομάζας).
Ελάχιστη κατανάλωση για μέγιστη εξοικονόμηση (αποκλείονται panel υπέρυθρης, ηλ. καλοριφέρ, θερμοπομπός, θερμοσυσσωρευτής, λέβητας συμπύκνωσης).
Διατήρηση της ποιότητας αέρα του εσωτερικού χώρου σε υψηλά επίπεδα για προστασία της υγείας μας (αποκλείονται κλιματιστικά).
Περιορισμένος χώρος εγκατάστασης (αποκλείονται λέβητες, σόμπες, θερμοσυσσωρευτές).
Ασφάλεια, ιδίως σε χώρους όπου υπάρχουν μικρά παιδιά (αποκλείονται σόμπες, ηλεκτρικά καλοριφέρ).
Τα συστήματα που ικανοποιούν τους παραπάνω γενικούς κανόνες και σας προτείνει η Civil Design, είναι η αντλία θερμότητας όσο αφορά τα κεντρικά και το ενεργειακό τζάκι όσο αφορά τα τοπικά, με τη δυνατότητα όμως το τελευταίο να διαμορφωθεί και σε κεντρικό. Η εταιρεία μας, βασιζόμενη στην εμπειρία της, και έχοντας αναπτύξει ισχυρές συνεργασίες, σας προσφέρει τα δύο παραπάνω συστήματα στο χαμηλότερο δυνατό κόστος με την βέλτιστη ποιότητα εγκατάστασης, ενώ σας συμβουλεύει και για τον ορθό τρόπο χρήσης τους ώστε να εξασφαλίζετε κάθε στιγμή τη μέγιστη εξοικονόμηση.
Text Box: Φυσικό Αέριο

Αρχική

Η Εταιρεία

Υπηρεσίες

Έργα

Ευκαιρίες Καριέρας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Λογισμικά

Επικοινωνία