Civil Design

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Αρχική

Η Εταιρεία

Υπηρεσίες

Έργα

Ευκαιρίες Καριέρας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Λογισμικά

Επικοινωνία

Text Box: Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το Φυσικό Αέριο, την εγκατάστασή του , τη λειτουργία του και τις υπηρεσίες που σας παρέχει η «Civil Design».
Text Box: 	Το Φυσικό Αέριο αποτελεί φυσικό πόρο του πλανήτη μας όπως άλλωστε το νερό, ο λιγνίτης, το πετρέλαιο κ.λπ. Δεν ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) διότι ως φυσικός πόρος η ποσότητα του που βρίσκεται αποθηκευμένη στο υπέδαφος είναι συγκεκριμένη και με τη συνεχή χρήση του, αυτή διαρκώς μειώνεται (όπως συμβαίνει και με όλους τους φυσικούς πόρους). Πρόκειται όμως για μια αρκετά καθαρή μορφή ενέργειας, καθαρότερη από το πετρέλαιο τόσο στα κατάλοιπα που αφήνει κατά την καύση του όσο και στους ρύπους των καυσαερίων. 
Text Box: Φυσικό Αέριο — Όσα πρέπει να ξέρετε
Επίσημος συνεργάτης ΕΔΑ Αττικής
Text Box: Είναι η εγκατάσταση του Φυσικού Αερίου ασφαλής;
Η Εγκατάσταση του φυσικού αερίου είναι απόλυτα ασφαλής γιατί: 
Α. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου βάσει του οποίου γίνεται τόσο η μελέτη όσο και η εγκατάσταση συστημάτων λειτουργίας με φυσικό αέριο είναι αυστηρός σε θέματα ασφάλειας και εναρμονισμένος με αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Text Box: Άλλα Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης
Μάθε αν υπάρχει
δίκτυο
Φυσικού Αερίου
στην περιοχή σου
Διαδικασία σύνδεσης
με το δίκτυο του
Φυσικού Αερίου

Μάθετε για την αυτόνομη θέρμανση

Μάθετε για την κεντρική θέρμανση

Text Box: Β. Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται, αυτόματες βάνες διακοπής της παροχής, μπουτόν έκτατης ανάγκης για άμεση ενεργοποίηση των εν λόγω βανών, ανιχνευτής διαρροής αερίου (του οποίου η εγκατάσταση δεν είναι πάντα υποχρεωτική από Κανονισμό αλλά η εταιρεία μας τον εγκαθιστά για μεγαλύτερη ασφάλεια) ο οποίος εκτός από σειρήνα για ειδοποίηση σε τυχόν διαρροή, έχει τη δυνατότητα και αυτόματης διακοπής της παροχής του αερίου και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. Επίσης η εγκατάσταση αποτελείται από υλικά (σωλήνες, βάνες, τάπες κ.α.) υψηλής αντοχής τόσο στη διάβρωση όσο και στις διάφορες καταπονήσεις.
Γ. Στο γραφείο μας συντάσσεται η μελέτη από Μηχανολόγο Μηχανικό ο οποίος και επιβλέπει όλη την εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Μετά το πέρας της εγκατάστασης πραγματοποιούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι από τον τεχνικό / εγκαταστάτη παρουσία του επιβλέποντος Μηχανικού.
Δ. Πριν τη σύνδεση με το δίκτυο του αερίου πραγματοποιείται έλεγχος όλης της εγκατάστασης από την ΕΔΑ (Εταιρεία Διανομής Αερίου).
Ε. Η ΕΔΑ υποχρεώνει τους πελάτες / συνδρομητές της να πραγματοποιούν κάθε χρόνο συντήρηση και έλεγχο του καυστήρα και το φύλλο ελέγχου που συμπληρώνεται από τον εξειδικευμένο τεχνικό (καυστηρατζή) να αποστέλλεται στην ΕΔΑ για έλεγχο, διαφορετικά διακόπτεται η παροχή.      
Text Box: 1. Παράδειγμα επιδότησης κεντρικής θέρμανσης:
Σε πολυκατοικία 15 διαμερισμάτων με κεντρική θέρμανση πετρελαίου ισχύος 110.000 θερμίδες αποφασίζεται στη γενική συνέλευση αντικατάσταση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με νέο που θα λειτουργεί με Φυσικό Αέριο.
Αν το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 3.000 € τότε η πολυκατοικία πληρώνει στον εγκαταστάτη του συστήματος Φυσικού Αερίου το ποσό των 1.800 € (3.000 € [κόστος] - 1.200 € [επιδότηση]) με το πέρας της εγκατάστασης, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 1.200 € καλύπτεται από την ΕΔΑ και αποπληρώνεται απευθείας από την τελευταία στον εγκαταστάτη. Τελικά, η επιβάρυνση για κάθε διαμέρισμα θα ανέλθει σε 120 € περίπου με το πέρας της εγκατάστασης.
2. Παράδειγμα επιδότησης αυτόνομης θέρμανσης:
Σε διαμέρισμα πολυκατοικίας με κεντρική θέρμανση πετρελαίου με αυτονομία, ο ιδιοκτήτης αποφασίζει την αποκοπή του από αυτή και την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης με Φυσικό Αέριο.
Αν το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 2.200 € τότε ο ιδιοκτήτης πληρώνει στον εγκαταστάτη του συστήματος Φυσικού Αερίου το ποσό των 1.750 € (2.200 € [κόστος] - 450 € [επιδότηση]) με το πέρας της εγκατάστασης, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 450 € καλύπτεται από την ΕΔΑ και αποπληρώνεται απευθείας από την τελευταία στον εγκαταστάτη. 
	Το πρόγραμμα επιδότησης ισχύει μέχρι εξάντλησης του συνόλου του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο έως τις 29 Νοεμβρίου 2019 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής απαραίτητων δικαιολογητικών για απόδοση επιδότησης), ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και εκτός των παραπάνω, τα κυριότερα σημεία του είναι τα εξής: 
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι οικιακοί καταναλωτές.
Σε ό, τι αφορά την κεντρική θέρμανση, η λήψη της απόφασης και η διαδικασία είναι απλή αφού για να προχωρήσετε στην σύνδεση με το δίκτυο του Φ.Α. και σε όλες τις απαραίτητες εργασίες, απαιτείται μόνο η συμφωνία της απόλυτης πλειοψηφίας των ψήφων του συνόλου των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας (Ν. 4495-03/11/2017, αρ. 127). 
Στην περίπτωση της αυτόνομης θέρμανσης όμως, δεν απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων του συνόλου των συνιδιοκτητών για την αποκοπή ενός διαμερίσματος από την κεντρική θέρμανση. Αν η συνέλευση, που θα συγκληθεί γι’ αυτό το λόγο, λάβει αρνητική απόφαση, ο ιδιοκτήτης του εν λόγω διαμερίσματος που επιθυμεί να αυτονομηθεί προχωρά με δικά του έξοδα στην αποκοπή του διαμερίσματός του από την κεντρική θέρμανση και την εγκατάσταση συστήματος μόνιμης ατομικής θέρμανσης με φυσικό αέριο με τρόπο που να μη θίγει τη θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιοκτητών, μονώνοντας τις σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία του. Πριν από την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης, ο ιδιοκτήτης της αυτονομούμενης ιδιοκτησίας γνωστοποιεί στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας την αποσύνδεσή του από το σύστημα της κεντρικής θέρμανσης του κτηρίου, τον τρόπο όδευσης των σωληνώσεων της παροχής από τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας μέχρι την ιδιοκτησία του καθώς και το χρόνο έναρξης και διάρκειας των εργασιών. Η οριζόντια ιδιοκτησία η οποία αυτονομείται απαλλάσσεται από τις δαπάνες κατανάλωσης καυσίμου του συστήματος της κεντρικής θέρμανσης, υποχρεούται όμως να συμμετέχει στις κοινές δαπάνες προληπτικής συντήρησης καθώς και στις έκτακτες δαπάνες του κεντρικού συστήματος. Με απόφαση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών μπορεί να αποφασιστεί η πλήρης απαλλαγή της εν λόγω ιδιοκτησίας (Ν. 4495-03/11/2017, αρ. 127).
Η ένταξη στο πρόγραμμα εξασφαλίζει επιπλέον 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης, δηλαδή όφελος που στην περίπτωση της κεντρικής θέρμανσης ανέρχεται περίπου στα 780 € (συμπ. του ΦΠΑ) και στην περίπτωση της ατομικής θέρμανσης στα 550 € (συμπ. του ΦΠΑ) .
Η επιδότηση, άρα και η συμμετοχή στο πρόγραμμα, εξασφαλίζεται μόνο μετά την κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, μετά το πέρας της εγκατάστασης, τον έλεγχο από την ΕΔΑ και την ενεργοποίηση του συστήματος και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Σε καμία περίπτωση η επιδότηση δεν εξασφαλίζεται και τα σχετικά κονδύλια δεν δεσμεύονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πριν από το πέρας και την ενεργοποίηση του συστήματος. 
Το πρόγραμμα ισχύει για όλες τις κεντρικές και αυτόνομες θερμάνσεις ανεξαρτήτως ισχύος.
H χρηματοδότηση καλύπτει:
 Καυστήρα
 Λέβητα
 Σωληνώσεις (εργασία και υλικά) που αφορούν την παροχή του Φυσικού Αερίου
 Συσκευές ασφαλείας 
 Σύστημα απαγωγής καυσαερίων (Καπναγωγός / Καπνοδόχος)
 Αερισμό
 Άλλες εργασίες (απομάκρυνση καυστήρα/δεξαμενής πετρελαίου, απομάκρυνση λέβητα, πυράντοχη πόρτα, ηλεκτρολογικές εργασίες)
 Κόστος μελέτης.
Δεν καλύπτονται:
Εξαρτήματα ή συσκευές που δεν σχετίζονται με την εγκατάσταση θέρμανσης φυσικού αερίου (π.χ. κουζίνα, ταχυθερμοσίφωνας φυσικού αερίου κλπ)
 Εξαρτήματα ή εργασίες που δεν σχετίζονται με την μετατροπή του συστήματος καύσης (π.χ. σώματα καλοριφέρ, υδραυλικά κυκλώματος νερού, δοχεία διαστολής, εξοπλισμός αυτονομίας κεντρικών θερμάνσεων).

Γιατί να επιλέξω τη Civil Design για την εγκατάσταση Φυσικού Αερίου;
Γιατί όλη η διαδικασία από την αίτηση έως τη σύνδεση και τη λειτουργία της θέρμανσης γίνεται από την εταιρεία μας απαλλάσσοντας πλήρως το διαχειριστή / ιδιοκτήτη.
Γιατί ο Μηχανικός που πραγματοποιεί την αρχική αυτοψία είναι και επιβλέπων καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, από το κοστολόγιο και τον αρχικό σχεδιασμό, ως την ενεργοποίησή του, πάντα δίπλα στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή, φροντίζοντας να εφαρμόζονται τα αμοιβαίως συμφωνηθέντα και να τηρούνται όλοι οι κανονισμοί και τα μέτρα ασφαλείας.
Γιατί δεν κάνουμε εκπτώσεις στη ποιότητα της εργασίας μας με στόχο το μεγαλύτερο κέρδος.
Γιατί είμαστε δίπλα σας και μετά την ενεργοποίηση (αεριοδότηση) του νέου συστήματος, προσφέροντάς σας, χρήσιμη ενημέρωση και βοήθεια, τις σχετικές εγγυήσεις και υψηλού επιπέδου συντήρηση στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
Γιατί συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρείες εξοπλισμού στο χώρο.
Γιατί οι τεχνικοί μας είναι εξουσιοδοτημένοι των αντίστοιχων αντιπροσωπειών και όχι απλά πιστοποιημένοι.
Γιατί αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα των εργασιών, Η/Μ, οικοδομικές, υδραυλικές προκειμένου να εγκατασταθεί το νέο σύστημα χωρίς να επιβαρύνουμε τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή με τη διαδικασία υλοποίησης αυτών των εργασιών από δικά του συνεργεία.
Γιατί σας προτείνουμε τη βέλτιστη τεχνοοικονομικά λύση για την περίπτωσή σας. 
Γιατί είμαστε επίσημοι συνεργάτες της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Α.Ε.).
καιρός weather.gr
Κατηγορία
σύνδεσης
Εγκατεστημένη Ισχύς Λέβητα
Επιδοτούμενο
ποσό
(συμπ. ΦΠΑ)  
(kcal/h)
θερμίδες
Κεντρική Θέρμανση (Πολυκατοικία)
> 200.000
3.300 €
Κεντρική Θέρμανση (Πολυκατοικία)
170.001 – 200.000
2.500 €
Κεντρική Θέρμανση (Πολυκατοικία)
120.001 – 170.000
1.800 €
Κεντρική Θέρμανση (Πολυκατοικία)
35.001 – 120.000
1.200 €
Κεντρική Θέρμανση (Πολυκατοικία)
<= 35.000
550 €
Αυτόνομη Θέρμανση (Μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία)
Ανεξαρτήτως ισχύος
450 €
Αυτόνομη Θέρμανση με ανυψωτική στήλη
Ανεξαρτήτως ισχύος
450 €

Τα κονδύλια για το 2019 εξαντλήθηκαν