καιρός weather.gr
Text Box: Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το Φυσικό Αέριο, την εγκατάστασή του , τη λειτουργία του και τις υπηρεσίες που σας παρέχει η  «Civil Design».

                 Το Φυσικό Αέριο αποτελεί φυσικό πόρο του πλανήτη μας όπως άλλωστε το νερό, ο λιγνίτης, το πετρέλαιο κ.λπ. Δεν ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) διότι ως φυσικός πόρος η ποσότητα του που βρίσκεται αποθηκευμένη στο υπέδαφος είναι συγκεκριμένη και με τη συνεχή χρήση του, αυτή διαρκώς μειώνεται (όπως συμβαίνει και με όλους τους φυσικούς πόρους). Πρόκειται όμως για μια αρκετά καθαρή μορφή ενέργειας, καθαρότερη από το πετρέλαιο τόσο στα κατάλοιπα που αφήνει κατά την καύση του όσο και στους ρύπους των καυσαερίων.

Text Box: Φυσικό Αέριο — Όσα πρέπει να ξέρετε
Επίσημος συνεργάτης ΕΔΑ Αττικής
Text Box: Είναι η εγκατάσταση του Φυσικού Αερίου ασφαλής;
Η Εγκατάσταση του φυσικού αερίου είναι απόλυτα ασφαλής γιατί: 
Α. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου βάσει του οποίου γίνεται τόσο η μελέτη όσο και η εγκατάσταση συστημάτων λειτουργίας με φυσικό αέριο είναι αυστηρός σε θέματα ασφάλειας και εναρμονισμένος με αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Text Box: Άλλα Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης
Μάθε αν υπάρχει
δίκτυο
Φυσικού Αερίου
στην περιοχή σου
Διαδικασία σύνδεσης
με το δίκτυο του
Φυσικού Αερίου

Μάθετε για την αυτόνομη θέρμανση

Μάθετε για την κεντρική θέρμανση

Text Box: Β. Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται, αυτόματες βάνες διακοπής της παροχής, μπουτόν έκτατης ανάγκης για άμεση ενεργοποίηση των εν λόγω βανών, ανιχνευτής διαρροής αερίου (του οποίου η εγκατάσταση δεν είναι πάντα υποχρεωτική από  Κανονισμό αλλά η εταιρεία μας τον εγκαθιστά για μεγαλύτερη ασφάλεια) ο οποίος εκτός από σειρήνα για ειδοποίηση σε τυχόν διαρροή, έχει τη δυνατότητα και αυτόματης διακοπής της παροχής του αερίου και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. Επίσης η εγκατάσταση αποτελείται από υλικά (σωλήνες, βάνες, τάπες κ.α.) υψηλής αντοχής τόσο στη διάβρωση όσο και στις διάφορες καταπονήσεις.
Γ. Στο γραφείο μας συντάσσεται η μελέτη από Μηχανολόγο Μηχανικό ο οποίος και επιβλέπει όλη την εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Μετά το πέρας της εγκατάστασης πραγματοποιούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι από τον τεχνικό / εγκαταστάτη παρουσία του επιβλέποντος Μηχανικού.
Δ. Πριν τη σύνδεση με το δίκτυο του αερίου πραγματοποιείται έλεγχος όλης της εγκατάστασης από την ΕΔΑ (Εταιρεία Διανομής Αερίου).
Ε.  Η ΕΔΑ υποχρεώνει τους πελάτες / συνδρομητές της να πραγματοποιούν κάθε χρόνο συντήρηση και έλεγχο του καυστήρα και το φύλλο ελέγχου που συμπληρώνεται από τον εξειδικευμένο τεχνικό (καυστηρατζή) να αποστέλλεται στην ΕΔΑ για έλεγχο, διαφορετικά διακόπτεται η παροχή.           
Text Box: Γιατί να επιλέξω τη Civil Design για την εγκατάσταση Φυσικού Αερίου;
Γιατί όλη η διαδικασία από την αίτηση έως τη σύνδεση και τη λειτουργία της θέρμανσης γίνεται από την εταιρεία μας απαλλάσσοντας πλήρως το διαχειριστή / ιδιοκτήτη.
Γιατί ο Μηχανικός που πραγματοποιεί την αρχική αυτοψία είναι και επιβλέπων καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, από το κοστολόγιο και τον αρχικό σχεδιασμό, ως την ενεργοποίησή του, πάντα δίπλα στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή, φροντίζοντας να εφαρμόζονται τα αμοιβαίως συμφωνηθέντα και να τηρούνται όλοι οι κανονισμοί και τα μέτρα ασφαλείας.
Γιατί δεν κάνουμε εκπτώσεις στη ποιότητα της εργασίας μας με στόχο το μεγαλύτερο κέρδος.
Γιατί είμαστε δίπλα σας και μετά την ενεργοποίηση (αεριοδότηση) του νέου συστήματος, προσφέροντάς σας, χρήσιμη ενημέρωση και βοήθεια, τις σχετικές εγγυήσεις και υψηλού επιπέδου συντήρηση στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
Γιατί συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρείες εξοπλισμού στο χώρο.
Γιατί οι τεχνικοί μας είναι εξουσιοδοτημένοι των αντίστοιχων αντιπροσωπειών και όχι απλά πιστοποιημένοι.
Γιατί αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα των εργασιών, Η/Μ, οικοδομικές, υδραυλικές προκειμένου να εγκατασταθεί το νέο σύστημα χωρίς να επιβαρύνουμε τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή με τη διαδικασία υλοποίησης αυτών των εργασιών από δικά του συνεργεία.
Γιατί σας προτείνουμε τη βέλτιστη τεχνοοικονομικά λύση για την περίπτωσή σας. 
Γιατί είμαστε επίσημοι συνεργάτες της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Α.Ε.).

Αρχική

Η Εταιρεία

Υπηρεσίες

Έργα

Ευκαιρίες Καριέρας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Λογισμικά

Επικοινωνία