καιρός weather.gr

Λογισμικά

Text Box: Στόχος αυτής της ενότητας είναι να αποδείξει ότι το λογισμικό μπορεί να χρήσιμο, αποτελεσματικό και κυρίως λειτουργικό για τον απλό χρήστη από την πρώτη στιγμή χωρίς πολυπλοκότητα και … πανάκριβα σεμινάρια εκμάθησης.

Πατήστε στον πίνακα

Text Box: Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε λογισμικά που αναπτύχθηκαν από την εταιρεία μας και απευθύνονται τόσο σε συνάδελφους μηχανικούς όσο και σε ιδιώτες.  Υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν δοκιμαστικές εκδόσεις των παραπάνω λογισμικών προκειμένου να αξιολογήσετε τη χρησιμότητα και την ακρίβειά τους.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Civil Design

Επόμενα λογισμικά που πρόκειται να αναρτηθούν :

1.  

Αρχική

Η Εταιρεία

Υπηρεσίες

Έργα

Ευκαιρίες Καριέρας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Λογισμικά

Επικοινωνία

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

Λογισμικό

Έκδοση

Υπολογισμός Κοστολογίου Μονοκατοικίας

v.2

Υπολογισμός διατομής καλωδίου Χ.Τ. βάσει ΕΛΟΤ HD384

v.1.2

Υπολογισμός βάρους μεταλλικής κατασκευής

v.1.2

Υπολογισμός απόδοσης οικιακού Φωτοβολταϊκού συστήματος

v.1

Υπολογισμός εναλλακτικών συστημάτων θέρμανσης

v.1.2

Υπολογισμοί Ενεργειακής Επιθεώρησης

v.1

Υπολογισμοί Ενεργειακής Επιθεώρησης

v.2