καιρός weather.gr
Text Box: Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων που παρέχει η  «Civil Design».
Text Box: 	Η πολιτεία ακολουθώντας μια σειρά από Ευρωπαϊκές οδηγίες προχώρησε στη θέσπιση νόμων για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την ένταξή τους στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μία από τις μορφές ΑΠΕ είναι το φωτοβολταϊκό (Φ/Β) φαινόμενο το οποίο και αντιπροσωπεύει την μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ρεύμα.

Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών

Text Box:       Για αυτού του είδους την παραγωγή, η πολιτεία προσφέρει, μέσω της ΔΕΗ, οικονομικά ανταλλάγματα στον παραγωγό. Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων γίνεται σε τρεις (3) τομείς:
Τα φωτοβολταϊκά πάρκα
Tις οικιακές στέγες (έως 10kWp)
και τις βιομηχανικές στέγες
Text Box: Το Φ/Β σύστημα και στους 3 παραπάνω τομείς δουλεύει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το μόνο που αλλάζει είναι η ισχύς του, η ποσότητα των υλικών και ο τρόπος στήριξης των Φ/Β πλαισίων (Κατεβάστε από την ενότητα «Χρήσιμα Έγγραφα» το σχετικό οδηγό για τα   Φ/Β συστήματα). 
Text Box: Η παραγωγή ενός Φ/Β συστήματος εξαρτάται από το ηλιακό δυναμικό που υπάρχει στην περιοχή όπου αυτό εγκαθίσταται (βλέπε σχετικό χάρτη παρακάτω), την ισχύ του συστήματος η οποία σχετίζεται άμεσα με τον αριθμό των Φ/Β πλαισίων που τοποθετούνται άρα και την διαθέσιμη προς εγκατάσταση έκταση (ισχύς συστήματος = ισχύς  Φ/Β πλαισίου Χ αριθμός πλαισίων), τον προσανατολισμό των πλαισίων ως προς το νότο (όπου αποτελεί και τον ιδανικό προσανατολισμό), την κλίση των Φ/Β πλαισίων (εξαρτάται από την περιοχή) και τις απώλειες που υπάρχουν στο σύστημα και προκαλούνται από τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος (αντιστροφείς, ηλ. πίνακες, καλώδια, κοννέκτορες κ.λ.π.).

[Φωτοβολταϊκά πάρκα]

[Οικιακές στέγες]

[Βιομηχανικές στέγες]

Text Box: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
Text Box: 	Ένα Φ/Β σύστημα αποτελείται κυρίως από:
Τις βάσεις στήριξης των Φ/Β πλαισίων.
Τα Φ/Β πλαίσια.
Τους Αντιστροφείς (inverters) που μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα που παράγουν τα Φ/Β πλαίσια σε εναλλασσόμενο προκειμένου να διοχετευτεί στο δίκτυο ΔΕΗ.
Τους ηλεκτρολογικούς πίνακες που ασφαλίζουν την όλη εγκατάσταση και
Διάφορα αναλώσιμα υλικά όπως καλώδια, κοννέκτορες, υλικά γειώσεων, σωλήνες για την όδευση των καλωδίων κ.λ.π.
Text Box: Σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΚΑ, επιτρέπεται πλέον η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων επί αυθαίρετων κατασκευών, εφόσον αυτές έχουν τακτοποιηθεί είτε με τον πρόσφατο νόμο των αυθαιρέτων (Ν.4014/11) είτε με προηγούμενα σχετικά νομοθετικά διατάγματα (π.χ. νόμος Τρίτση). Βασική προϋπόθεση για την τοποθέτηση των Φ/Β συστημάτων είναι η εξόφληση του σχετικού προστίμου τακτοποίησης.
Δείτε την απόφαση εδώ...
Text Box: 	Η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και μπορεί να γίνει μόνο από ανθρώπους που έχουν εμπειρία και την αντίστοιχη τεχνική κατάρτιση. Ένα Φ/Β σύστημα είναι μια μονάδα παραγωγής ρεύματος η οποία βρίσκεται στην περιουσία σας τουλάχιστον για τα επόμενα 25-30 χρόνια και θα πρέπει να λειτουργεί σ’ όλο αυτό το μεγάλο διάστημα απρόσκοπτα, με την προβλεπόμενη ασφάλεια και χωρίς προβλήματα που μπορούν να την καταστήσουν επικίνδυνη για εσάς και την οικογένειά σας. Εύκολα λοιπόν μπορεί να αντιληφθεί κανείς, ότι το μυστικό σε μια τέτοια εγκατάσταση, δεν είναι πρωτίστως το όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, όσο η καλή και εγγυημένη ποιότητα των υλικών και της εγκατάστασης που θα μας εξασφαλίσει μεγάλη διάρκεια ζωής. Εφόσον εξασφαλιστούν αυτά, το κόστος έπεται και λογαριάζεται αναλόγως.

Αρχική

Η Εταιρεία

Υπηρεσίες

Έργα

Ευκαιρίες Καριέρας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Λογισμικά

Επικοινωνία