καιρός weather.gr

Υπηρεσίες

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που μπορεί να σας προσφέρει η  «Civil Design».

Text Box: Ενημερωθείτε 
εδώ...
Text Box: Ενημερωθείτε 
εδώ...
Text Box: Ενημερωθείτε 
εδώ...

Αρχική

Η Εταιρεία

Υπηρεσίες

Έργα

Ευκαιρίες Καριέρας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Λογισμικά

Επικοινωνία

Αρχιτεκτονικές, στατικές μελέτες κτηρίων

 

Κατασκευή κάθε είδους οικοδομής

 

 

 

 

 

 

Μελέτες, σχεδιασμός και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και

οικόπεδα

 

Ενεργειακές επιθεωρήσεις - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

 

 

 

 

 

 

Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) - Μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας και παροχής συμβουλών

 

Ανακαινίσεις κατοικιών, πολυκατοικιών, γραφείων

 

 

 

 

Έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών

λειτουργίας καταστημάτων

 

Ηλεκτρολογικές μελέτες (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων)

 

 

 

 

 

 

Επίβλεψη κατασκευής κατοικιών,

καταστημάτων, γραφείων κ.λ.π.

 

Μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας / πυρασφάλειας

 

 

 

 

 

 

Τοπογραφικές μελέτες οικοπέδων

 

Μελέτες — εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μονώσεις ταρατσών / στεγών

 

Σχεδιασμός, οργάνωση και παρακολούθηση δημοσίων έργων

 

 

 

 

 

 

 

Παρακολούθηση και οικονομοτεχνικός σχεδιασμός (ως σύμβουλοι) δημοσίων και ιδιωτικών έργων

 

 

 

 

 

 

 

Στις κατασκευές κατοικιών, σας δίνουμε αναλυτικό προϋπολογισμό των υπό εκτέλεση εργασιών προσαρμοσμένο στις οικονομικές δυνατότητες του πελάτη. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα επέμβασης στο κόστος όλων των σταδίων κατασκευής της κατοικίας προκειμένου να διασφαλιστεί ο επιθυμητός προϋπολογισμός.