καιρός weather.gr

Η Εταιρεία

Η εταιρεία «Civil Design» ιδρύθηκε το 2001. Η στελέχωσή της γίνεται από μηχανικούς με 20ετή εμπειρία στις μελέτες, την αδειοδότηση, την επίβλεψη και την κατασκευή.  Οι μηχανικοί που συμμετέχουν σ’ αυτή είναι εξειδικευμένοι στα παρακάτω αντικείμενα:

Þ Διαδικασία αδειοδότησης ιδιωτικών έργων

Þ Στατικές μελέτες

Þ Αρχιτεκτονικές μελέτες

Þ Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Þ Τοπογραφικές μελέτες

Þ Κατασκευή κτηριακών έργων

Þ Τηλεπικοινωνίες

Þ Φωτοβολταϊκά έργα

Þ Δημόσια έργα

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα πλέον σύγχρονα όργανα αποτύπωσης, μετρήσεων, σχεδιασμού και GPS, ενώ η εικοσαετής εμπειρία μας τόσο στον τομέα των μελετών όσο και στους τομείς επίβλεψης και κατασκευής  δημόσιων και ιδιωτικών έργων αποτελεί εγγύηση για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η εξυπηρέτηση, η αξιοπιστία αλλά κυρίως η ανάπτυξη μιας προσωπικής, φιλικής και ειλικρινούς σχέσης με όλους τους συνεργάτες μας είναι οι βασικοί άξονες φιλοσοφίας του γραφείου μας .

Αρχική

Η Εταιρεία

Υπηρεσίες

Έργα

Ευκαιρίες Καριέρας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Λογισμικά

Επικοινωνία