Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες τακτοποίησης αυθαιρέτων που παρέχει η «Civil Design».

 

Με το νέο Νόμο ενεργοποιείται ουσιαστικά η «ταυτότητα του κτηρίου» που είχε θεσπιστεί με το Νόμο 3843/2010. Πλέον όλα τα κτίρια είναι υποχρεωτικό να αποτυπωθούν με ακρίβεια και τα στοιχεία τους να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην βάση δεδομένων του Υπουργείου. Αυθαίρετες κατασκευές που δεν θα έχουν τακτοποιηθεί είτε με παλιότερες διατάξεις είτε με το νέο Νόμο των αυθαιρέτων, αυτόματα θα χαρακτηρίζονται κατεδαφιστέες.

Η τακτοποίηση οποιασδήποτε αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης είναι επίσης υποχρεωτική σε ένα ακίνητο όταν για το ακίνητο αυτό θα πρέπει να γίνει ενοικίαση, μεταβίβαση, πώληση, γονική παροχή, σύσταση οριζοντίου ή κάθετου ιδιοκτησίας και γενικά κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη (απαιτείται τουλάχιστον η εξόφληση του 30% του ειδικού προστίμου).

   house
 1144206_2.jpg  

Κυριότερα σημεία του νέου νόμου:

  1. Τακτοποιούνται αυθαίρετα που έχουν γίνει μέχρι 28/7/2011 βάσει αεροφωτογραφιών.
  2. Μείωση ελάχιστου ποσού για την υπαγωγή στο Νόμο (παράβολο) από 500€ σε 250€.
  3. Μειώσεις προστίμων σε πολλές περιπτώσεις παραβάσεων.
  4. Πλήθος μικροπαραβάσεων τακτοποιούνται μόνο με την πληρωμή παραβόλου 250€.
  5. Δυνατότητα πρόσθετης έκπτωσης ανάλογα με το χρόνο υπαγωγής στο νέο Νόμο.
  6. Η πληρωμή του προστίμου γίνεται με 3 τρόπους, εφάπαξ πληρωμή με έκπτωση 20%, πληρωμή 30% του προστίμου και τα υπόλοιπα σε δόσεις με έκπτωση 10% επί του συνόλου και όλο το πρόστιμο με δόσεις. Οι δόσεις μπορεί να είναι μέχρι 100.
  7. Μεγάλες εκπτώσεις επί του προστίμου για τρίτεκνους, πολύτεκνους, μακροχρόνια ανέργους και άτομα με αναπηρία.
 
 

Η τακτοποίηση ενός αυθαιρέτου και ο ορθός υπολογισμός του προστίμου απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία από τον μηχανικό. Στον προηγούμενο νόμο των αυθαιρέτων υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου είτε δεν είχε γίνει σωστά η τακτοποίηση και επομένως ήταν άκυρη η σχετική βεβαίωση, είτε είχαν υπολογισθεί υπέρογκα πρόστιμα χωρίς να απαιτείται.

Το γραφείο μας με 25ετή και πλέον εμπειρία πάνω στα πολεοδομικά θέματα εγγυάται την διαδικασία της τακτοποίησης του ακινήτου σας εξαντλώντας όλα τα νομικά περιθώρια για την ελαχιστοποίηση του ειδικού προστίμου, με πολύ χαμηλές αμοιβές αλλά σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, το οποίο και θα διαπιστώστε αμέσως μόλις επικοινωνήσετε μαζί μας.

  large 841005410