Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εναλλακτικά συστήματα θέρμανσης, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις υπηρεσίες που παρέχει η «Civil Design».

Τόσο η θέρμανση όσο και η ψύξη ενός κτηρίου αποτελούν τις πιο ενεργοβόρες μεν, απαραίτητες δε, διεργασίες που πρέπει να πραγματοποιούνται προκειμένου να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες άνεσης για την παραμονή και εργασία ανθρώπων μέσα σ΄ αυτά. Ο υπολογισμός της απαραίτητης «ποσότητας» θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και η επιλογή του κατάλληλου συστήματος αποτελούν μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από μηχανικούς κατάλληλης ειδικότητας (Μηχανολόγους — Ηλεκτρολόγους).

Ένας δεύτερος παράγοντας ο οποίος καθορίζει τόσο την εκλογή του κατάλληλου συστήματος θέρμανσης, όσο και το κόστος λειτουργίας αυτού, εκτός της απαιτούμενης ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης, είναι και το κόστος του καυσίμου.

Ο τρίτος παράγοντας ο οποίος θα καθορίσει την επιλογή ενός εναλλακτικού συστήματος θέρμανσης, ο οποίος όμως θα διαφανεί στο άμεσο μέλλον, είναι και η απαίτηση όσο το δυνατόν χαμηλότερης εκπομπής ρύπων από την κεντρική θέρμανση, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο αυτός να συνοδεύεται από αντίστοιχη επιβολή προστίμου στις περιπτώσεις όπου το όριο υπερβαίνεται.

  solarhotwaterheatingsystem_187275.jpg

Γενικά, τα συστήματα θέρμανσης χωρίζονται σε τοπικά (αυτά που καλύπτουν μεμονωμένους χώρους) και σε κεντρικά (αυτά που καλύπτουν ολόκληρες κατοικίες). Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε τα νέα συστήματα της αγοράς και θα συγκρίνουμε τα πιο γνωστά και αξιόλογα από αυτά:

 

Α/Α Τοπικά Συστήματα  Κεντρικά Συστήματα
1 Κλιματιστικό απλό Λέβητας πετρελαίου
2 Κλιματιστικό inverter Λέβητας πετρελαίου — συμπύκνωσης
3 Ηλεκτρικό καλοριφέρ Λέβητας φυσικού αερίου
4 Θερμοσυσσωρευτής Λέβητας ξύλου
5 Θερμοπομπός Λέβητας pellet
6 Panel υπέρυθρης ακτινοβολίας Λέβητας βιομάζας
7 Σόμπα ξύλου Αντλία θερμότητας
8 Σόμπα pellet Ηλιοθερμικά συστήματα
9 Ενεργειακό τζάκι

 I_850_120.jpg  
 • Panel υπέρυθρης ακτινοβολίας

Η Υπέρυθρη Θέρμανση είναι μια νέα τεχνολογία εκπομπής θερμότητας. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την απευθείας θέρμανση ανθρώπων, ζώων και αντικειμένων, χωρίς την ανάγκη θέρμανσης του ενδιάμεσου αέρα.

Πλεονεκτήματα: Άριστη αισθητική, εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, αθόρυβο, δεν απαιτείται συντήρηση, αποτροπή δημιουργίας μούχλας στους τοίχους, περιορισμός κυκλοφορίας σκόνης, μηδενική εκπομπή ρύπων.

Μειονεκτήματα: Αρκετά μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα κλασικά κλιματιστικά, απαιτεί πηγή ρεύματος (πρίζα), ο έλεγχος του γίνεται μέσω ξεχωριστού θερμοστάτη / χρονοδιακόπτη ο οποίος τοποθετείται πάνω στην πρίζα.

 
 • Ενεργειακό τζάκι

Το ενεργειακό τζάκι είναι μια πολύ καλή και πρακτική λύση αφού επιτρέπει τη μετατροπή ενός υπάρχοντος κλασσικού τζακιού, σχετικά γρήγορα και οικονομικά, σε ενεργειακό. Είναι επίσης μια πολύ καλή λύση γι’ αυτούς που θέλουν να εγκαταστήσουν νέο τζάκι εξ’ αρχής. Στο ενεργειακό τζάκι εκμεταλλευόμαστε τη θερμότητα που παράγουν τα ξύλα και θερμαίνουμε αέρα που υπάρχει σε στεγασμένο χώρο συνήθως πάνω από αυτό και κατόπιν τον οδηγούμε σε διάφορους χώρους του σπιτιού μέσα από αεραγωγούς. Επίσης αντί για αέρα μπορούμε να θερμάνουμε νερό οπότε μας δίνεται η δυνατότητα να συνδέσουμε το ενεργειακό τζάκι στο σύστημα θέρμανσης του χώρου.

Πλεονεκτήματα: Άριστη αισθητική, δεν αλλάζει η μορφή του χώρου, μείωση των ρύπων στην καπνοδόχο, μικρό το κόστος εγκατάστασης, εξοικονόμηση έως 80% (συγκρινόμενο με κόστος πετρελαίου 1,5€/lt), δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα θέρμανσης του χώρου, αν επιλέξουμε ενεργειακό τζάκι νερού. 

Μειονεκτήματα: Δομικές εργασίες στο σπίτι τόσο για την μετατροπή του τζακιού όσο και για την όδευση αεραγωγών ή σωλήνων νερού προκειμένου να θερμάνουμε επιπλέον χώρους. Αν όμως οι εργασίες γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό σαν και αυτό που διαθέτει η Civil Design, ουσιαστικά το μειονέκτημα αυτό δεν θα σας απασχολήσει.

 

cheminee-lagune-1344096_1048319125.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

energy_fireplace.jpg

 • Λέβητας πετρελαίου — συμπύκνωσης

Στην περίπτωση αυτή πρόκειται ουσιαστικά για μια μετατροπή του υπάρχοντα λέβητα σε λέβητα συμπύκνωσης που επιτυγχάνεται με την προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στο λέβητα να εκμεταλλευτεί τη θερμότητα των καυσαερίων και να προθερμάνει το νερό πριν αυτό εισαχθεί στο λέβητα επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο εξοικονόμηση διότι ο καυστήρας θα δουλέψει για να θερμάνει το νερό του λέβητα το οποίο όμως είναι ήδη σε σχετικά υψηλή θερμοκρασία λόγω του συστήματος συμπύκνωσης.

Πλεονεκτήματα: Γρήγορη σχετικά μετατροπή του υπάρχοντα λέβητα χωρίς πολλές επιπρόσθετες σωληνώσεις, σημαντική μείωση εκπομπής ρύπων, πτώση θερμοκρασίας καυσαερίων με αποτέλεσμα να μην απαιτείται καπνοδόχος ιδιαίτερων προδιαγραφών.

Μειονεκτήματα: Εξοικονόμηση μόνο έως 14% από τον παραδοσιακό λέβητα πετρελαίου, συνεχής εξάρτηση από το πετρέλαιο με ό, τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος και τη διαδικασία παραλαβής του, αυξημένο κόστος αγοράς.

dakonERA-tile.jpg  
 • Λέβητας pellet / βιομάζας

Πρόκειται για λέβητα που χρησιμοποιεί στερεό καύσιμο όπως Pellet ή βιομάζα. Το Pellet είναι συσσωματώματα ξύλου που παρασκευάζονται με τη συμπίεση ξηρών πριονιδιών. Για την παραγωγική διαδικασία των συσσωματωμάτων δεν χρησιμοποιούνται κόλλες ή άλλα χημικά πρόσθετα παρά μόνο υψηλή συμπίεση και ατμός. Η βιομάζα είναι κατάλληλα επεξεργασμένα υπολείμματα φυτικών καλλιεργειών.

Πλεονεκτήματα: Το pellet και η βιομάζα αποτελούν Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (ΑΠΕ), έχουν μικρό κόστος αγοράς, η παρασκευή τους γίνεται από Ελληνικά ιδιωτικά εργοστάσια κάτι που σημαίνει απεξάρτηση από καύσιμα που έχουν υψηλή φορολογία, μειωμένες εκπομπές ρύπων. Ο λέβητας βιομάζας προσφέρει εξοικονόμηση έως 70% ενώ αυτός με pellet έως 60%, μειωμένη εκπομπή ρύπων.

Μειονεκτήματα: Απαιτείται αρκετός χώρος για την τοποθέτηση δεξαμενής τροφοδοσίας. Η καύση pellet και βιομάζας αφήνει κατάλοιπα στάχτης στον καυστήρα το οποίο σημαίνει καθαρισμό σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η τροφοδοσία της δεξαμενής θα πρέπει να γίνεται χειρωνακτικά.

 • Αντλία θερμότητας

Η αντλία θερμότητας είναι μια συσκευή η οποία μοιάζει αρκετά με το γνωστό μας κλιματιστικό. Η λειτουργία της στηρίζεται στην άντληση θερμότητας από το περιβάλλον (ακόμη και το χειμώνα) και την απόδοσή της στον εσωτερικό αέρα ή στο νερό του συστήματος θέρμανσης. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι ότι η ειδική απόδοσή τους κυμαίνεται από 350% - 700%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μας αποδώσει 3,5—7 φορές παραπάνω θερμότητα από την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει.

Πλεονεκτήματα: Ειδική απόδοση που κυμαίνεται από 350% - 700%, εξοικονόμηση έως 80% εφόσον γίνει σωστή εγκατάσταση, αθόρυβη λειτουργία, εγκαθίσταται πλησίον του λεβητοστασίου και συνδέεται στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης χωρίς δομικές παρεμβάσεις στο κυρίως σπίτι, μικρός χρόνος εγκατάστασης, εγκατάσταση ακόμη και σε περίοδο όπου λειτουργεί το υπάρχον σύστημα θέρμανσης με συνολική διακοπή αυτής 5-7 ώρες για εναλλαγή από το ένα σύστημα στο άλλο, υπάρχει η δυνατότητα να διατηρηθεί ο παλιός σας λέβητας ώστε να συμπληρώσει βοηθητικά την αντλία θερμότητας σε εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες και όταν αυτό απαιτηθεί, μηδενική εκπομπή ρύπων, δυνατότητα παροχής ψύξης το καλοκαίρι εφόσον η εγκατάσταση του σπιτιού το επιτρέπει. Λόγω της χρήσης ρεύματος ως «καύσιμο», αν συνδυαστεί η αντλία θερμότητας με ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, είναι εφικτό, λόγω του συμψηφισμού που κάνει η ΔΕΗ στο οικιακό ρεύμα να μην ξαναπληρώσετε ποτέ για θέρμανση. Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με τη θέρμανση και για την τροφοδοσία ζεστού νερού χρήσης. Τέλος συνδυάζονται ιδανικά με ηλιοθερμικά συστήματα.  

Μειονεκτήματα: Το μοναδικό μειονέκτημα της συγκεκριμένη συσκευής είναι το σχετικά αυξημένο κόστος αγοράς. Παρά όμως το γεγονός αυτό, και λόγω κυρίως της μεγάλης εξοικονόμησης που πραγματοποιείται, η απόσβεση του μηχανήματος γίνεται σε ένα διάστημα 4 ετών. Η Civil Design είναι σε θέση με τη σωστή μελέτη που θα πραγματοποιήσει, να επιλέξει το κατάλληλο μηχάνημα για την οικία σας με τους κατάλληλους αυτοματισμούς, με εξειδικευμένο συνεργείο εγκατάστασης και μέσα από μια ισχυρή συνεργασία με πρωτοπόρους κατασκευαστές αντλιών θερμότητας, να ρίξει αισθητά το κόστος για εσάς αλλά και να μειώσει το χρόνο απόσβεσης.

 

heat pump house 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antlia_thermotitas.jpg

eneref  
 • Ηλιοθερμικά συστήματα

Τα ηλιοθερμικά συστήματα χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια (η οποία είναι Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας) προκειμένου να ζεστάνουν νερό για θέρμανση ή για οικιακή χρήση. Πρέπει να έχουμε υπ’ όψη μας ότι ένα τέτοιο σύστημα εγκαθίσταται πάντα ως βοηθητικό και συμπληρωματικό όλων των παραπάνω και ποτέ ως κύριο σύστημα θέρμανσης. Το ηλιοθερμικό συμμετέχει στην θέρμανση κατά ποσοστό όχι πάνω από 40%, ενώ μας αυξάνει την εξοικονόμηση σε όλα τα παραπάνω συστήματα κατά 7% - 20%. Λόγω όμως του μεγάλου κόστους κτήσης αυξάνει και την συνολική απόσβεση όλων των συστημάτων με τα οποία εγκαθίσταται παράλληλα κατά 5 επιπλέον έτη, κάτι που κάνει την επένδυση εξαιρετικά ασύμφορη.

Ακολουθούν δύο διαγράμματα που συγκρίνουν τοπικά και κεντρικά συστήματα θέρμανσης για μια τυπική οικία εμβαδού 150m2 στην Αθήνα.

Chart_1.jpg

 

Chart_2.jpg

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με την εμπειρία μας, οι κανόνες εκλογής ενός τέτοιου συστήματος είναι:

 1. Ελάχιστη εκπομπή ρύπων (αποκλείονται λέβητας ξύλου, pellet, βιομάζας, σόμπες).
 2. Συνεχής αυτόματη τροφοδοσία του συστήματος εφόσον πρόκειται για κεντρικό (αποκλείονται λέβητας ξύλου, pellet, βιομάζας).
 3. Ελάχιστη κατανάλωση για μέγιστη εξοικονόμηση (αποκλείονται panel υπέρυθρης, ηλ. καλοριφέρ, θερμοπομπός, θερμοσυσσωρευτής, λέβητας συμπύκνωσης).
 4. Διατήρηση της ποιότητας αέρα του εσωτερικού χώρου σε υψηλά επίπεδα για προστασία της υγείας μας (αποκλείονται κλιματιστικά).
 5. Περιορισμένος χώρος εγκατάστασης (αποκλείονται λέβητες, σόμπες, θερμοσυσσωρευτές).
 6. Ασφάλεια, ιδίως σε χώρους όπου υπάρχουν μικρά παιδιά (αποκλείονται σόμπες, ηλεκτρικά καλοριφέρ).

Τα συστήματα που ικανοποιούν τους παραπάνω γενικούς κανόνες και σας προτείνει η Civil Design, είναι η αντλία θερμότητας όσο αφορά τα κεντρικά και το ενεργειακό τζάκι όσο αφορά τα τοπικά, με τη δυνατότητα όμως το τελευταίο να διαμορφωθεί και σε κεντρικό. Η εταιρεία μας, βασιζόμενη στην εμπειρία της, και έχοντας αναπτύξει ισχυρές συνεργασίες, σας προσφέρει τα δύο παραπάνω συστήματα στο χαμηλότερο δυνατό κόστος με την βέλτιστη ποιότητα εγκατάστασης, ενώ σας συμβουλεύει και για τον ορθό τρόπο χρήσης τους ώστε να εξασφαλίζετε κάθε στιγμή τη μέγιστη εξοικονόμηση.