Υπηρεσίες

 

 

    Η εταιρεία «Civil Design» ιδρύθηκε το 2001. Η στελέχωσή της γίνεται από μηχανικούς με 20ετή εμπειρία στις μελέτες, την αδειοδότηση, την επίβλεψη και την κατασκευή.

  Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα πλέον σύγχρονα όργανα αποτύπωσης, μετρήσεων, σχεδιασμού και GPS, ενώ η εικοσαετής εμπειρία μας τόσο στον τομέα των μελετών όσο και στους τομείς επίβλεψης και κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων αποτελεί εγγύηση για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η εξυπηρέτηση, η αξιοπιστία αλλά κυρίως η ανάπτυξη μιας προσωπικής, φιλικής και ειλικρινούς σχέσης με όλους τους συνεργάτες μας είναι οι βασικοί άξονες φιλοσοφίας μας.

  report 191 nated engineering programmes 800x400 
design 3  

Οι μηχανικοί που συμμετέχουν σ’ αυτή είναι εξειδικευμένοι στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Διαδικασία αδειοδότησης ιδιωτικών έργων
  • Στατικές μελέτες.
  • Αρχιτεκτονικές μελέτες.
  • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες - ΚΕνΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων).
  • Τοπογραφικές μελέτες.
 • Κατασκευή ιδιωτικών κτηριακών έργων
  • Επίβλεψη κατασκευής.
  • Κατασκευή ιδιωτικών έργων.
  • Παρακολούθηση και οικονομοτεχνικός σχεδιασμός (ως σύμβουλοι) δημοσίων και ιδιωτικών έργων.*

Δείτε τα έργα μας

 • Ανακαινίσεις κατοικιών
  • Έλεγχος, προετοιμασία και κατάθεση φακέλου για ένταξη των εργασιών ανακαίνισης σε επιδοτούμενα προγράμματα (Εξοικονομώ κατ' οίκον, Πρόσοψις κ.λ.π.).
  • Εργασίες ανακαίνισης τόσο εκτός επιδοτούμενων προγραμμάτων όσο και εντός αυτών (εφόσον η όλη διαχείριση του φακέλου γίνει από την εταιρεία μας).

Δείτε τα έργα μας

  geri3a.jpg
  Offgrid System 4x
topo  
 • Διάφορα έργα - μελέτες
  • Μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας κτηρίων και καταστημάτων. 
  • Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών. Περισσότερες πληροφορίες εδώ... 
  • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίων (ΗΤΚ).
  • Μονώσεις ταρατσών, στεγών.
  • Έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
  • Επισκευή / αποκατάσταση δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών προβλημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις.
  • Παρακολούθηση και οικονομοτεχνικός σχεδιασμός (ως σύμβουλοι) δημοσίων και ιδιωτικών έργων.*

Δείτε τα έργα μας

 

*(Στις κατασκευές κατοικιών, σας δίνουμε αναλυτικό προϋπολογισμό των υπό εκτέλεση εργασιών προσαρμοσμένο στις οικονομικές δυνατότητες του πελάτη. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα επέμβασης στο κόστος όλων των σταδίων κατασκευής της κατοικίας προκειμένου να διασφαλιστεί ο επιθυμητός προϋπολογισμός.)